Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Blog

Η αποταμίευση στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων

Η αποταμίευση στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων

[2019-11-2] Τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά (σχεδόν μηδενικά). Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιες είναι οι επιλογές των καταθετών;

Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού για τους ασφαλισμένους

Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού για τους ασφαλισμένους

[2019-07-24] Ο ν. 4387/16 ή αλλιώς «νόμος Κατρούγκαλου» δεν θα μακροημερεύσει καθώς το ασφαλιστικό σύστημα αλλάζει και πάλι. Τι σημαίνει η μετάβαση από το διανεμητικό σύστημα σε (μερικώς) κεφαλαιοποιητικό; Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι;

Γιατί είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα αποταμίευσης προτιμότερα από τα αποταμιευτικά / επενδυτικά προγράμματα των τραπεζών;

Γιατί είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα αποταμίευσης προτιμότερα από τα αποταμιευτικά / επενδυτικά προγράμματα των τραπεζών;

[2018-10-29] Με μία πρόταση θα λέγαμε ότι τα ασφαλιστικά προγράμματα αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που θα μπορούσαν να υπονομέυσουν την μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Ο ασφαλιστικός ν.4387/16 και οι επίπτωσή του στις συντάξεις

Ο ασφαλιστικός ν.4387/16 και οι επίπτωσή του στις συντάξεις

9/10/2018

Ο ασφαλιστικός ν.4387/16 ("νόμος Κατρούγκαλου") επηρεάζει τις συντάξεις όλων των μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Income Tax Planning

    View Service