Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Blog

Ο ασφαλιστικός ν.4387/16 και οι επίπτωσή του στις συντάξεις

Ο ασφαλιστικός ν.4387/16 και οι επίπτωσή του στις συντάξεις

9/10/2018

Ο ασφαλιστικός ν.4387/16 ("νόμος Κατρούγκαλου") επηρεάζει τις συντάξεις όλων των μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

  Η σύνταξη θα αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο είναι η «Εθνική Σύνταξη» και θα παρέχει το ίδιο μηνιαίο ποσό για όλους όσους έχουν τουλάχιστον 15 συντάξιμα χρόνια.

Το δεύτερο είναι η «Ανταποδοτική Σύνταξη» που θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών, αλλά θα υπάρχει και ανώτατο όριο. Παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης με το ν.4387/16 προσφέρεται στο παράρτημα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι την ημέρα συνταξιοδότησης θα μειωθούν απότομα οι αποδοχές όλων.

Το ερώτημα τότε είναι, ποιος είναι έτοιμος για μία απότομη μείωση αποδοχών; Υπάρχει κάποια καλύτερη δυνατότητα από το να υπομείνουμε απλά τη μοίρα μας;

  Για να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, τα πραγματικά καθαρά μας έσοδα όταν εργαζόμαστε πρέπει να τα υπολογίζουμε αφού έχουμε αφαιρέσει τα έξοδα της αναγκαίας ιδιωτικής αποταμίευσης. Μόνο τότε θα έχουμε ομαλή μετάβαση στον χρόνο της σύνταξης.

  Επειδή οι εισφορές στην κρατική ασφάλιση είναι υψηλές (σε σχέση με την ανταποδοτικότητά τους) η δυνατότητα του ασφαλισμένου για ιδιωτική αποταμίευση είναι σήμερα μειωμένη.

  Αν όμως κάποιος εκτιμά ότι τα πράγματα οδεύουν προς την ιδιωτική σύνταξη (τουλάχιστον ως προς το ανταποδοτικό μέρος) είναι προτιμότερο να έχει ήδη κάνει το βήμα αυτό έγκαιρα καθώς η αποταμίευση όσο περνούν τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη.

  Για να μάθετε γιατί τα  ασφαλιστικά προγράμματα συνταξιοδότησης είναι προτιμότερα από τα αντίστοιχα επενδυτικά των τραπεζών πατήστε εδώ.

  Αν θέλετε να έχετε μία εκτίμηση της δικής σας σύνταξης και ενημέρωση για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή.

 

Παράρτημα – περίπτωση εφαρμογής του ασφαλιστικού νόμου

  Ασφαλισμένος ξεκινά την καριέρα του με 700 ευρώ συντάξιμες μηνιαίες αποδοχές (δηλαδή αποδοχές στις οποίες υπολογίζονται εισφορές σύνταξης). Εργάζεται για 40 συνεχόμενα έτη με αύξηση μισθού 2% ανά έτος και τελειώνει την καριέρα του με μηνιαίες αποδοχές 1515 ευρώ.

  Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η σύνταξή του θα είναι 869 ευρώ (384 ευρώ «Εθνική Σύνταξη» και 485 ευρώ «Ανταποδοτική Σύνταξη»). Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη μέρα της συνταξιοδότησης το εισόδημά του θα μειωθεί κατά 42,6%.

  Είναι ζήτημα προς συζήτηση για το κατά πόσο ο νόμος αυτός στηρίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις κσι όχι σε ευχολόγια. Άρα για το παράδειγμα αυτό, έχούμε απλώς την υπόσχεση ότι η μείωση θα είναι μόνο 42,6% !

Tags :

Income Tax Planning

    View Service