Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Πρόγραμμα Συνεργασίας με τον Όμιλο του Ιατρικού Κέντρου

Προνομιακή Προστασία (Όμιλος Ιατρικού Κέντρου)

Προνομιακή Προστασία: Προσιτό πρόγραμμα με ουσιώδεις καλύψεις σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

  Απευθύνεται σε νοικοκυριά και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος που επιθυμούν πραγματική και ουσιώδη κάλυψη των εξόδων νοσηλείας με προσιτό ασφάλιστρο.

Δυνατά σημεία του προγράμματος Προνομιακή Προστασία:

 • Προσιτό ασφάλιστρο.
 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία) με αναβαθμισμένες υπηρεσίες.
 • Προϋπολογισμένη συμμετοχή στα έξοδα, που δεν υπερβαίνει τα 900€.
 • Μηδενισμός ή μείωση της απαλλαγής με τη συμμετοχή άλλου Φορέα με ανώτατο ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου τα 400€ ανά νοσηλεία.
 • Βελτιωμένοι όροι.
 • Κάλυψη μεταφοράς ασθενούς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο.
 • Ισόβια ανανέωση χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας.
 • Δωρεάν ετήσιο check-up.
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις.
 • Υποστήριξη από ειδικό συντονιστικό κέντρο που διευκολύνει τη νοσηλεία (Δεν εμπλέκεται ο πελάτης σε διαδικασίες αποζημίωσης).
 • Δυνατότητα εισόδου του ασφαλισμένου στο πρόγραμμα, έως την ηλικία των 65 ετών.

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική

Image
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που παρέχουμε.
Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με skype account για συνεδρίες.
Image
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service