Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Βασικά Προγράμματα Ζωής και Προστασίας

Βασικά Προγράμματα Ζωής και Προστασίας

Απλή Ασφάλιση Ζωής

  Η Απλή Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής ή ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειωμένου Κεφαλαίου.

Απλή Ασφάλιση Ζωής

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.). Η Απλή Ασφάλιση απευθύνεται επίσης και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή των ιδίων ή σημαντικών στελεχών.

Κάνοντας ένα πρόγραμμα "Απλής Ασφάλισης Ζωής" εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός σταθερού κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
 • Ευελιξία
          α) στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€).
          β) στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας, Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών, Προσωπικού Ατυχήματος (Πρόσκαιρη ή ΑΕ και ΙΦΕ), Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχημα).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Απλή Ασφάλιση Ζωής"

 • Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
 • Ευελιξία. Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του κεφαλαίου με το οποίο επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας για τη χρονικό διάστημα που εσείς επιλέγετε.

Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίο

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες αυτές μειώνονται με το πέρασμα των ετών. Για παράδειγμα, σε όσους λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται, ή σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση απουσίας τους από τη ζωή μειώνονται καθώς περνάνε τα χρόνια (π.χ. οικογενειάρχες των οποίων τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα).

Κάνοντας ένα πρόγραμμα "Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου" εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
 • Ευελιξία
          α) στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€). Το αρχικώς ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατ’ έτος.
          β) στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και μέγιστη διάρκεια το 75ο έτος της ηλικίας σας).
 • Δυνατότητα προσθήκης της κάλυψης Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας. Σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλεται το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο (σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης) και το πρόγραμμα τερματίζεται.

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου"

 • Εξασφάλιση των αγαπημένων σας και δική σας. Καλύπτει τους δικούς σας αν απουσιάσετε από τη ζωή, και εσάς, σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας.
 • Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
 • Εξασφάλιση σύμφωνα ακριβώς με τις δικές σας ανάγκες. Κάλυψη των μειούμενων με το πέρασμα των ετών οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.

Ισόβια Ασφάλιση

  Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα ισοβίως, αφού επιτρέπει την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών όποτε και αν μας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσουμε από τη ζωή. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με Ισόβια Καταβολή ή με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς.

Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με ελάχιστο ποσό τα 5.000€).
 • Δυνατότητα εξαγοράς μετά το 3ο έτος ασφάλισης.
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί. Συγκεκριμένα, έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Νοσοκομειακού - Χειρουργικού Επιδόματος, και Διαγνωστικών εξετάσεων για τα καλυπτόμενά σας μέλη. Επίσης, σας προσφέρεται η δυνατότητα προσθήκης καλύψεων προστασίας όπως η Ασφάλιση ζωής από Ατύχημα, η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, η κάλυψη απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων, η ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας, η κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος και η κάλυψη πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων"

 • Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας.
 • Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική

Image
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που παρέχουμε.
Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με skype account για συνεδρίες.
Image
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service