Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Νέο Πλεονεκτικό

Ισόβια προγράμματα

Απόλυτη Προστασία: Για τους πλεόν απαιτητικούς σε θέματα ασφάλισης υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκείνους που επιθυμούν τη μέγιστη κάλυψη των δαπανών νοσηλείας των ίδιων ή της οικογένειάς τους, ισοβίως, σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα (ιδιωτικό ή δημόσιο) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
 • Σε εκείνους που το υψηλότερο κόστος του προγράμματος - συγκριτικά με τα υπόλοιπα νοσοκομειακά προγράμματα, λιγότερων παροχών, της Εθνικής Ασφαλιστικής - δεν είναι αποτρεπτικό γιατί αντισταθμίζεται από το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας.
 • Σε εκείνους που θέλουν να έχουν και κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών (check - up, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ.).
 • Σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Σημεία διαφοροποίησης του προγράμματος Απόλυτη Προστασία :

 • Πολύ υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εθνικής Ασφαλιστικής ανά νοσηλεία (άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ).
 • 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Κάλυψη εξόδων πριν και μετά τη νοσηλεία σε συμβεβλημένα νοσοκομεία.
 • Κάλυψη ετήσιου προληπτικού ή προγεννητικού ελέγχου (check - up).
 • Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με υψηλό ανώτατο όριο κάλυψης.
 • Ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο χωρίς απαίτηση αποζημίωσης.
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Επίδομα τοκετού.
 • Bonus χρήσης ταμείου (σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά Ιδρύματα) και συγκεκριμένα αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης των εξόδων προ της και μετά τη νοσηλεία.

Ολοκληρωμένη Προστασία: Πρόγραμμα υγείας με ολοκληρωμένη κάλυψη

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε εκείνους που επιθυμούν συμπληρωματική κάλυψη εξόδων νοσηλείας στην κοινωνική τους ασφάλιση με προσιτό κόστος και υψηλά ανώτατα όρια κάλυψης.
 • Σε εκείνους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών.
 • Σε όσους θέλουν κάλυψη δευτεροβάθμιας (νοσηλεία) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος.
 • Σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και σε ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Σημεία διαφοροποίησης του προγράμματος Ολοκληρωμένη Προστασία:

 • Προνομιακή μεταχείριση των ασφαλισμένων σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα μείωση του ποσού απαλλαγής σε 515€ (πέραν του μηδενισμού της συμμετοχής του ασφαλισμένου).
 • Bonus χρήσης ταμείου σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά Ιδρύματα (μηδενίζεται η απαλλαγή και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας).
 • Υψηλό σχετικά ανώτατο όριο κάλυψης ανά νοσηλεία (άνω των 500 χιλιάδων ευρώ).
 • Κάλυψη 100% των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο.
 • Κάλυψη ετήσιου προληπτικού η προγεννητικού ελέγχου (check - up)
 • Υψηλό ανώτατο όριο κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα.
 • Ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο χωρίς απαίτηση αποζημίωσης.
 • Κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Επίδομα τοκετού.

Νέο Πλεονεκτικό: Προσιτό πρόγραμμα με απαλλαγή και υψηλό ανώτατο όριο κάλυψης νοσηλείας

Απευθύνεται:

 • Σε εκείνους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών.
 • Σε εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό που θα καταβάλλουν σε κάθε περίπτωση νοσηλείας τους (μόνο ποσό απαλλαγής, χωρίς ποσοστό συμμετοχής).
 • Σε εκείνους που τους ενδιαφέρει πρωτίστως η κάλυψη δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης και όχι η κάλυψη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις).
 • Σε εκείνους που θέλουν χαμηλό κόστος ασφάλισης.
 • Σε παιδιά (από 30 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 55 ετών.

Σημεία διαφοροποίησης του προγράμματος Νέο Πλεονεκτικό:

 • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία.
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Σταθερό και προϋπολογισμένο ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου ("απαλλαγή") σε κάθε νοσηλεία μέχρι τη θέση Α’.
 • Κάλυψη εξόδων με προσιτό κόστος.
 • Μειωμένη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας στην περίπτωση επιλογής κατώτερης θέσης νοσηλείας από τη θέση Α’.
 • Επίδομα μη χρήσης για νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο χωρίς απαίτηση αποζημίωσης.
 • Βonus συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας.
 • Δεν καλύπτει διαγνωστικές εξετάσεις.

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική

Image
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που παρέχουμε.
Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με skype account για συνεδρίες.
Image
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service