Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Πλήρες Πρόγραμμα Υγείας

Προγράμματα Full

FULL: Το πλήρες και ευέλικτο πρόγραμμα υγεία

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε ανήλικους από 1 μηνός μέχρι 18 ετών και σε ενήλικες μέχρι και 65 ετών. Για ορισμένους συνδυασμούς νοσοκομειακής περίθαλψης το ανώτατο όριο ηλικίας είναι 70. Για συγκεκριμένο συνδυασμό διαγνωστικών “Full” το ανώτατο όριο εισόδου είναι τα 75 έτη.
 • Σε άτομα όλων των ηλικιών και κυρίως στις ηλικίες από 25 έως 55 ετών που θέλουν να έχουν δυνατότητα επιλογών και επιθυμούν κάλυψη που προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες.
 • Σε εκείνους που έχουν ήδη ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και θέλουν να συμπληρώσουν της κάλυψή τους.
 • Σε άτομα που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση υγείας και θέλουν να καλύψουν έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.
 • Σε άτομα των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι στην Ελλάδα.

Δυνατά σημεία προγράμματος Full:

 • Υψηλό ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της Εταιρίας 1.500.000€
 • Ευελιξία και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ασφαλισμένου με:
  α) 6 επιλογές ποσού συμμετοχής του ασφαλισμένου ("απαλλαγή") στα έξοδα νοσηλείας: 0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ κατά περιστατικό (για αυτοτελή ατομικά προγράμματα) και 10.000€ κατά έτος (για ατομικό πρόγραμμα επέκτασης ομαδικού), ώστε να μπορεί να επιλέξει το ποσό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του.
  β) Δυνατότητα επιλογής θέσης νοσηλείας.
  γ) Δυνατότητα συνδυασμού με νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) Full με 5 επιλογές κάλυψης, το οποίο πωλείται και ανεξάρτητα:
      - Ανώτατο όριο ευθύνης για διαγνωστικές εξετάσεις 700€ σε τιμές ΦΕΚ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% ή 10%.
     - Ανώτατο όριο ευθύνης για διαγνωστικές εξετάσεις 2.000€ σε τιμές ιδιωτικού τιμοκαταλόγου μειωμένες κατά 45%, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% ή 10%.
      - Απεριόριστο ανώτατο όριο ευθύνης για διαγνωστικές εξετάσεις με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.
 • Μηδενισμός απαλλαγής ή μείωση 50% της απαλλαγής για νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Ειδικά για το πρόγραμμα με 500€ απαλλαγή, μηδενισμός απαλλαγής με χρήση οποιουδήποτε Φορέα στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.
 • 50% μείωση απαλλαγής σε περίπτωση επέμβασης χωρίς νοσηλεία ή βραχεία νοσηλεία σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Κάλυψη εξόδων παρακολούθησης που θα πραγματοποιηθούν πριν ή μετά τη νοσηλεία.

Full ειδικό 4U: Για υποψήφιους ασφαλισμένους με βεβαρημένο ιστορικό υγείας - σε συνεργασία με το Metropolitan

 • Στο νέο πρόγραμμα Full Ειδικό 4U ασφαλίζονται όσοι σύμφωνα με τους κανόνες ανάληψης που εφαρμόζει η Εθνική Ασφαλιστική, λόγω σοβαρού ιατρικού ιστορικού, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί προς ασφάλιση και απορρίπτονται.

 • Σε υποψήφιους ασφαλιζόμενους από 16 ετών έως 70 ετών.

 • Προϋπόθεση για τη διάθεση του προγράμματος είναι η ύπαρξη κύριου ασφαλιστικού φορέα και η χρήση του κατά τη διάρκεια τυχόν νοσηλείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή πάψει να υπάρχει κύριος ασφαλιστικός φορέας, θα προτείνεται (στην επέτειο ανανέωσης αν πρόκειται για συμβόλαιο σε ισχύ) το Full Ειδικό 4U με ασφάλιστρο 25% ακριβότερο.

Δυνατά σημεία του προγράμματος Full Ειδικό 4U:

 • Κάλυψη εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία) που διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στο συμβεβλημένο νοσοκομείο Metropolitan.
 • Κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης σε ποσοστό 50% για τις παθήσεις που αρχικά οδήγησαν σε απόρριψη της αίτησης ασφάλισης ή για παθήσεις που ήταν γνωστές κατά την σύναψη της ασφάλισης. Εάν ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί το ετήσιο check up και δεν έχει προκύψει νοσηλεία για την πάθηση βάσει της οποίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα, το ποσοστό κάλυψης θα γίνεται 60% μετά από 5 χρόνια συνεχούς ασφάλισης και 70% μετά από 10 χρόνια συνεχούς ασφάλισης.
 • Κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης για λοιπές ασθένειες ή ατυχήματα σε ποσοστό 80%.
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε ποσοστό 50% για ειδικές καλύψεις όπως τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, για την αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας, την εθελούσια στείρωση και την ανατροπή της, την χειρουργική θεραπεία υπογονιμότητας, τις επεμβάσεις αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ, επί του συνολικού κόστους νοσηλείας πρώτα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του νοσοκομείου και στη συνέχεια το ποσό που βαρύνει τον ασφαλισμένο, από το οποίο τελικά θα αφαιρείται το ποσό συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ.
 • Υψηλό ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων 1.500€. Ανάλογα με την αιτία για την οποία διενεργούνται οι εξετάσεις θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα ποσοστά 50% και 20%. Το ποσοστό χρέωσης του ασφαλισμένου θα υπολογίζεται στη διαφορά που δεν συμμετείχε ο κύριος ασφαλιστικός φορέας (σήμερα επί του 15%), αλλιώς, στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο μειωμένο κατά 50% όπου δεν υπάρχει ΦΕΚ.
 • Δυνατότητα διενέργειας δωρεάν εξειδικευμένου προληπτικού ελέγχου (check up) μια φορά κάθε ασφαλιστικό έτος, για την πάθηση ή τις παθήσεις για τις οποίες έγινε η ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική

Image
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που παρέχουμε.
Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με skype account για συνεδρίες.
Image
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service