Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Εθνική & Επιχείρηση

Εθνική & Επιχείρηση

  Η Εθνική Ασφαλιστική γνωρίζοντας τις δυσκολίες του σημερινού επιχειρηματία καθώς και τη σημασία της μελλοντικής εξασφάλισης της επιχείρησής σας, σχεδίασε και προσφέρει το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εθνική & Επιχείρηση Plus». Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά πακέτα (Απλό, Σύνθετο και Πλήρες) προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής του πακέτου εκείνου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης και στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Προστατεύει την επιχείρησή σας, με ένα πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη

 • Του Κτίσματος ή των βελτιώσεων του κτίσματος.
 • Του Περιεχόμενου.
 • Του ίδιου του Επιχειρηματία.

  Το πρόγραμμα, στοχεύει στην ασφάλιση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (γραφεία, ιατρεία κλπ), Καταστημάτων Εμπορικών Επιχειρήσεων, Αποθηκών Εμπορικών Επιχειρήσεων, Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

Α. Απλό Πακέτο

Καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

 • Πυρκαγιά και από Πτώση κεραυνού.
 • Καπνό.
 • Έκρηξη (Φυσική και Χημική).
 • Πυρκαγιά από δάσος.
 • Πτώση αεροσκαφών ή και τμημάτων που αποσπάσθηκαν  από αυτά.

και ακόμη:

 • Έξοδα κατάσβεσης - πυρόσβεσης
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων - συντριμμάτων
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Έξοδα αμοιβών μηχανικών - αρχιτεκτόνων για αποκατάσταση ζημιών
 • Ζημιές της οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη:
 • Όρος πρόνοιας 10%, για την πλήρη κάλυψη του ασφαλισμένου ακόμη και στην περίπτωση υπασφάλισής του (σε ποσοστό μέχρι 10%).

Β. Σύνθετο Πακέτο

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Απλού πακέτου και επιπλέον καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

 • Καταιγίδα - θύελλα.
 • Πλημμύρα.
 • Χιόνι - χαλάζι - παγετό.
 • Διάρρηξη, υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, sprinklers.
 • Πρόσκρουση οχήματος.

Και ακόμη καλύπτει:

 • Έξοδα άντλησης υδάτων.


Γ. Πλήρες Πακέτο

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Σύνθετου πακέτου και επιπλέον καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες.
 • Κακόβουλες πράξεις και βανδαλισμούς.
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων (εξαιτίας φυσικών αιτιών).
 • Καθίζηση - κατολίσθηση - ύψωση εδάφους.

Και ακόμη:

 • Ηλεκτρικές βλάβες μηχανημάτων (ή και μερών / συσκευών αυτών) και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Θραύση υαλοπινάκων - κρυστάλλων  (θυρών / προθηκών).
 • Θραύση εξωτερικών πινακίδων - επιγραφών.
 • Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας.
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης και μεταφοράς.
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή/και έκρηξη.
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαρροή ύδατος.
 • Ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (από κάθε κίνδυνο).
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη και κλοπή χρημάτων με  ληστεία.
 • Αύξηση 15% ασφαλιζόμενων αξιών του περιεχομένου (με αυτόματη διαδικασία και χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο) σε συγκεκριμένη κατ' έτος χρονική περίοδο.
 • Αυτόματη ασφάλιση νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων (με γνωστοποίηση της μέσα σε 60 ημέρες από την απόκτηση τους).

Δ. Προαιρετικές Καλύψεις

  Εάν το επιθυμείτε, μαζί με το πακέτο που θα επιλέξετε, μπορείτε να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας και με τις παρακάτω Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Kλοπή περιεχομένου με διάρρηξη & κλοπή χρημάτων με ληστεία. Δίνεται ως προαιρετική κάλυψη στα πακέτα Απλό & Σύνθετο (στο Πλήρες έχει ενσωματωθεί και αποτελεί βασική κάλυψη).
 • Απώλεια κερδών. Αφορά την αναγκαία συμπλήρωση των βασικών καλύψεων, για την ολοκλήρωση της ασφάλισης των επιχειρηματιών. Καλύπτει τα καθαρά κέρδη που χάνονται, και σταθερά έξοδα που εξακολουθούν να βαρύνουν την επιχείρηση μετά από καλυπτόμενη ζημιά. Προσφέρεται ακόμη και σε επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατώτερης της Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο.
 • Σεισμός (πυρκαγιά ή/και κλονισμός).
 • Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους από τη λειτουργία του χώρου.
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη του επιχειρηματία ασφαλιζομένου μας.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Εθνική & Επιχείρηση Plus» είναι τα εξής:

 • Σύγχρονη επικαιροποιημένη κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων, προσαρμοσμένη και σε νέες μορφές εμπορικής δραστηριότητας.
 • Πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων καθώς και οργανωμένων επαγγελματικών στεγών (δικηγορικά γραφεία, αρχιτεκτονικά γραφεία, ιατρεία κ.λπ.) με ένα πλήθος παροχών που οργανώνονται σε τρία διαφορετικά πακέτα.
 • Μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των κινδύνων που θέλετε να καλύψετε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες, με δυνατότητα συμπλήρωσης των βασικών καλύψεων και με άλλες προαιρετικές.
 • Ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις, για καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τα ανάλογα πακέτα μας.
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης κινούμενο αντίστροφα όσο αυξάνουν τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια.
 • Κάλυψη της οικοδομής ή των βελτιώσεων της σε αξία Καινούργιου.
 • Κάλυψη περιεχομένου σε πραγματική (τρέχουσα) αξία.

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική

Image
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που παρέχουμε.
Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με skype account για συνεδρίες.
Image
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service