Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Συμπληρωματικές Καλύψεις

Συμπληρωματικές Καλύψεις

Α. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

  Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία μπορείτε να εξασφαλιστείτε εσείς, αλλά να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Παρέχει προστασία στους αγαπημένους σας στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο εξαιτίας ενός ατυχήματος, αλλά και σε εσάς και τους δικούς σας στην περίπτωση που ένα ατύχημα προξενήσει μόνιμη σωματική βλάβη.

  Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή ή η μόνιμη ανικανότητά τους για εργασία θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στην πραγματικότητα όμως, η κάλυψη αυτή είναι αναγκαία στους περισσότερους ανθρώπους (απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας, σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά, σε αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους γραφείου, επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και σε οικοκυρές, φοιτητές κ.α.).

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Προσωπικού Ατυχήματος" είναι τα εξής:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
 • Παροχή σε εσάς ενός κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας) εάν εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Εάν οι ανωτέρω συνέπειες προκληθούν από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.
 • Δυνατότητα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πραγματοποιούνται συνεπεία ενός ατυχήματος, σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης.
 • Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα έχει ως συνέπεια την πρόσκαιρη ανικανότητά για εργασία, είτε είστε εργαζόμενος, είτε όχι , σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης (μπορείτε να ενημερωθείτε για την κάλυψη της Πρόσκαιρης Ανικανότητας, κάνοντας κλικ εδώ και για την κάλυψη της Απώλειας Εισοδήματος, κάνοντας κλικ εδώ).

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος"

 • Μεγάλη ευελιξία. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας (επαγγελματική δραστηριότητα, πραγματοποίηση ταξιδιών κ.α.) μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το Πρόγραμμα που θα καλύψει τις προσωπικές ανάγκες σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα συνδυασμών των καλύψεων της Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος.
 • Διπλασιασμός των παροχών απώλειας ζωής από ατύχημα, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
 • Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας.

Β. Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων

  Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού σας Προγράμματος ζωής. Στη δύσκολη στιγμή που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας για εργασία, η Εθνική Ασφαλιστική σας απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων διατηρώντας την ισχύ της κάλυψής σας.

  Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματός τους αλλά και σε όσους θέλουν να διασφαλίσουν εφ’όρου ζωής την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης των αγαπημένων τους προσώπων.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε:

 • Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων σας και των Καλύψεων που τα συνοδεύουν όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να καταβάλλετε ασφάλιστρα, εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων"

 • Πολύτιμη κάλυψη για εσάς, που μπορεί να συνδυαστεί με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
 • Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στο Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, Αποταμίευσης ή Σύνταξης που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική, όσο και σε όλες τις Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν (π.χ. προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων κ.α.).

Γ. Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία

  Η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία, αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία σας παρέχει προστασία στην περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας να εργάζεσθε και επομένως την απώλεια των εσόδων που θα είχατε από την εργασία σας.

  Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν πως εάν χάσουν το εισόδημά τους, η συνέπεια θα είναι να δημιουργηθούν έντονες οικονομικές ανάγκες και να χρειαστούν ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να εξασφαλίσουν την ομαλή διαβίωση της οικογενείας τους.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας"

 • Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας.
 • Ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επιθυμείτε να είστε εξασφαλισμένοι, μπορείτε να επιλέξετε ανάλογο κεφάλαιο ασφάλισης.

Δ. Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

  Η Απώλεια Εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή και από ασθένεια, αφού σας αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας (μετά από μικρή περίοδο αναμονής).

  Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα 18-55 ετών που εργάζεται και επιθυμεί ακόμη και σε ενδεχόμενη προσωρινή ανικανότητά του για εργασία , να εξασφαλίσει το ημερομίσθιό του, καθώς και σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, έμπορο, εργάτη, οδηγό ταξί κ.λπ. Επίσης, απευθύνεται και στον μισθωτό και τον επιχειρηματία (αφού η ανάγκη κάλυψής τους θα είναι έντονη στην περίπτωση σοβαρότερης πρόσκαιρης ανικανότητας που θα οδηγήσει σε πολύμηνη απουσία από την εργασία τους).

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σας, λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, μετά από μικρή περίοδο αναμονής.
 • Ευελιξία
         α) στην επιλογή του επιθυμητού διαστήματος διάρκειας της παροχής και του επιθυμητού διαστήματος της χρονικής αναμονής για την ενεργοποίηση της καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης.
          β) στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης. Ανάλογα με το Πρόγραμμα που έχετε (Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, Αποταμιευτικό, Συνταξιοδοτικό), υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το ανώτατο ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης.
 • Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της "Απώλειας Εισοδήματος" πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του "Προσωπικού Ατυχήματος". Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος ("Απώλεια Εισοδήματος" ή "Πρόσκαιρη Ανικανότητα").

7 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Απώλειας Εισοδήματος"

 • Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%.
 • Ευελιξία. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις χρονικές αναμονές για ενεργοποίηση μέσα από μια γκάμα 16 διαφορετικών συνδυασμών που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική και οι οποίες σίγουρα θα καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
 • Δυνατότητα επιλογής κάλυψης από την 1η ημέρα της αδυναμίας για εργασία λόγω ατυχήματος.
 • Δυνατότητα κάλυψης του μισθωτού και του επιχειρηματία ακόμα και σε περίπτωση πολύμηνης απουσίας του από την εργασία.
 • Διαφοροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή δίκαιου ασφαλίστρου ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε.
 • Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος, διακοπή ενός hobby κ.λπ.).
 • Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας.

Ε. Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

  Η Πρόσκαιρη Ανικανότητα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη η οποία σε συνδυασμό με την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος, σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία, αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας, ή εάν δεν εργάζεσθε σας παρέχεται επίδομα για την κάλυψη των αναγκών σας.

  Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν περισσότερο για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας τους (π.χ. εργάτες, οικοδόμους, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους), αλλά και στους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο ατυχήματος και σε ενδεχόμενη πρόσκαιρη ανικανότητα θα χρειαστούν κάποια οικονομική ενίσχυση.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Πλήρης κάλυψη. Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας που θα διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες, σας καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την 1η ημέρα του ατυχήματος. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, διπλασιάζεται για τις ημέρες παραμονής σας σε αυτό η παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας .
 • Δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων και Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της «Πρόσκαιρης Ανικανότητας» πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του «Προσωπικού Ατυχήματος». Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος («Απώλεια Εισοδήματος» ή «Πρόσκαιρη Ανικανότητα»).
 • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης (ανώτατο όριο 1‰ επί του κεφαλαίου κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος).

4 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία"

 • Δυνατότητα κάλυψής σας ακόμη κι αν δεν εργάζεσθε. Κάλυψη της οικοκυράς και του φοιτητή, που λόγω κάποιας πρόσκαιρης ανικανότητας θα τους προκύψει κάποια έκτακτη οικονομική ανάγκη (το ποσό που δίδεται ημερησίως στην προκειμένη περίπτωση είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που δίδεται σε κάποιον εργαζόμενο).
 • Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%.
 • Διαφοροποίηση-παραμετροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή ανάλογου ασφαλίστρου σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε.
 • Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου διαχρονικά. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος κ.λ.π.).

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική

Image
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που παρέχουμε.
Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με skype account για συνεδρίες.
Image
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service