Ασφαλιστικές λύσεις με υψηλή φερεγγυότητα

Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης Υγείας

Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης Υγείας

Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών : 
Για εσάς που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής ασθένειας, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθετε στις έντονες οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε μια τέτοια περίπτωση, εξασφαλίζοντας την ομαλή διαβίωση της οικογενείας σας και την ηρεμία για την γρήγορη αποκατάσταση της υγείας σας.

Date

16 January 2024

Tags

Προγράμματα Υγείας

Income Tax Planning

    View Service