Η αποταμίευση στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων

Η αποταμίευση στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων

[2019-11-2] Τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά (σχεδόν μηδενικά). Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιες είναι οι επιλογές των καταθετών;

Οι λόγοι δεν είναι περιστασιακοί, αλλά σχετίζονται με την εύθραυστη ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) μειώνει το επιτόκιο για να διευκολύνει το δανεισμό των επενδύσεων. Μάλιστα από το 2014 και μετά το επιτόκιο της ΕΚΤ είναι αρνητικό (-0,5% τον Σεπτέμβριο του 2019).

Αυτό όμως επηρεάζει τις εμπορικές τράπεζες που επωμίζονται το αρνητικό επιτόκιο των κεντρικών τραπεζών. Συνήθως διστάζουν να μεταφέρουν το αρνητικό επιτόκιο στους καταθέτες λόγω του φόβου ότι οι τελευταίοι θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους σε μετρητά. Συνεπώς πολύ δύσκολα μπορεί να αναμένει κανείς κάτι καλύτερο από σχεδόν μηδενικά επιτόκια των εμπορικών τραπεζών προς τους καταθέτες.

Όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμη αποταμίευση (π.χ. για αναπλήρωση της σύνταξης) υπάρχουν καλύτερες επιλογές από την τραπεζική κατάθεση. Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν το ελάχιστο δυνατό ρίσκο η ενδεδειγμένη λύση είναι τα προγράμματα αποταμίευσης.

Στην ασφαλιστική αποταμίευση οι ασφαλισμένοι δεν είναι αναγκασμένοι να αγοράσουν επενδυτικό προϊόν με κυμαινόμενη απόδοση και ούτε αναλαμβάνουν το σχετικό ρίσκο, αλλά μπορούν να συνάψουν συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρεία το οποίο έχει προκαθορισμένους όρους.

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει αποταμιευτικά προγράμματα με εγγυημένο εφ' άπαξ ποσό στη λήξη ή εγγυημένη σύνταξη. Η αντίστοιχη απόδοση στη λήξη για μακροπρόθεσμη αποταμίευση είναι σαφώς καλύτερη από την τρέχουσα απόδοση των τραπεζικών καταθέσεων.

Επίσης υπάρχουν πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις όπως απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων για τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ανικανότητας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

Η ασφαλιστική αποταμίευση είναι η υπεύθυνη λύση. Η ενημέρωση για ένα τόσο σημαντικό θέμα έχει μόνον όφελος!

Για μία ενημερωτική συζήτηση μπορείτε να καλέσετε στο 697 2025 037 ή να κλείσετε ραντεβού.

 

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο